1. Jūs, užsakydamas Prekes, galite pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti kurjerio (trečiojo asmens) teikiama Prekių pristatymo paslauga.
 2. Desertų ir tortų atsiėmimas galimas tik Klaipėdoje, adresu Turgaus g. 2 (ateinančią ar kitą pasirinktą dieną po apmokėjimo, darbo laiko metu).
 3. Minimalus krepšelio užsakymas – 20 Eur (su PVM). Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje nuo 150 Eur. Siuntos pristatomos visoje Lietuvoje per 1-3 d. d.
 4. Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
 5. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats arba užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Jūs (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 6. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Jūsų pateikto užsakymo dydį ir pristatymo vietą.
 7. Kai Jūs pageidaujate, kad Prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.
 8. Jums pateikus užsakymą į kitus miestus Lietuvoje (ne Klaipėdą), Bendrovė ar trečiasis asmuo Prekes pristato per 1-3 darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Bendrovė nedelsiant praneša Jums apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo terminą ir, jei Jus tai tenkina, Bendrovė toliau vykdo užsakymo pristatymą. Tuo atveju, jeigu Bendrovės pateiktas ilgesnis Prekių pristatymo terminas Jūsų netenkina, pateiktas užsakymas yra atšaukiamas ir Jūsų sumokėta pinigų suma grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 9. Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių.
 10. Bendrovė nėra atsakinga dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai Prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei (kurjeriui). Tuo atveju, jeigu pakuotė, kurią Jūs gavote turi išorinių defektų, Jūs apie tai turite informuoti kurjerį Prekių pristatymo metu.
 11. Prekių pateikimo Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui metu Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo) privalote kartu su Pardavėju arba Jums pristačiusiu Prekes kurjeriu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą (šalyje įvedus karantino režimą Pardavėjas gali koreguoti šiame punkte aprašytą tvarką). Jums pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta bei Prekės yra perduotos tinkamos kokybės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų nėra.
 12. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Jūs privalote tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo kurjeriui (trečiajam asmeniui), surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Neatlikus tokių veiksmų Bendrovė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Jus dėl Prekių pažeidimų, kokybės, komplektacijos, pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjot Prekės pristatymo dokumente.
 13. Jūs esate visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Jūsų patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 14. Bendrovė neatsako už tai, kad El. Parduotuvėje esančios Prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos.
 15. Bendrovė nėra atsakinga už tai, kad Jūs negalėjote tinkamai pasinaudoti El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.
 16. Jeigu prieš perkant bet kokią Prekę iš El. Parduotuvės, Jūs įtariate jai esantys alergiški ar nesate tikri, kad Prekė Jums tinka, turite kreiptis pas savo gydytoją prieš pirkdami ar naudodami bet kokią Prekę. Jeigu panaudota Prekė Jums sukelia alergiją, Jūs turite nustoti naudoti Prekę ir nedelsiant kreiptis į savo gydytoją. Bet kuriuo atveju, Jūs esate visiškai atsakingi už bet kokią kilusią alerginę reakciją.
 17. Bendrovė taip pat neprisiima atsakomybės, jeigu Jūs nepriimate užsakytų Prekių ne dėl Bendrovės kaltės (neatidarote durų, neatsiliepiate į telefono skambutį ir kt.), jeigu El. Parduotuvė neveikia dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių ne dėl Bendrovės kaltės, jeigu neveikia banko mokėjimų kortelių tvarkymo sistema ar elektroninės bankininkystės sistema dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.